[Zaloguj]

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce

POWRÓT DRUKUJ

Dane teleadresowe:

ul. Chopina 25
26-021 Daleszyce

Tel.: (41) 30 72 251
Fax:
E-mail:
WWW:
Władze:

Anna Kosmala - prezes
 


Informacje o zakresie działalności i osiągnięciach organizacji:

W skład SKWGD wchodzą Koła Gospodyń Wiejskich:

1.    KGW Daleszyce    Janina Wójcik-Łącka - przewodnicząca
2.    KGW Marzysz    Teresa Klimczak - przewodnicząca
3.    KGW Brzechów    Maria Mazur - przewodnicząca
4.    KGW Niwy    Monika Klimek - przewodnicząca
5.    KGW Cisów    Rozalia Machocka - przewodnicząca
6.    KGW Mójcza    Lidia Mojecka - przewodnicząca
7.    KGW Suków    Małgorzata Brzoza - przewodnicząca
8.    KGW Słopiec    Barbara Barchan - przewodnicząca
9.    KGW Smyków  Elżbieta Filipczak - przewodnicząca

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  1. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno -zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin.
  2. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, gospodyni i producentki.
  3. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno - oświatowej w zakresie poprawy warunków socjalno - bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi.
  4. Inicjowanie i współdziałanie w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększeniu i  uczestnictwa  ludności  wiejskiej  w życiu kulturalnym w  kultywowaniu  folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej.
  5. Prowadzenie ludowych zespołów folklorystycznych  (dziecięcych, młodzieżowych jak i osób dorosłych).
  6. Prowadzenie szkoleń i doradztwa dla zrzeszonych członkiń.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego