[Zaloguj]

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej

POWRÓT DRUKUJ

Dane teleadresowe:

Chopina 25
26-021 Daleszyce

Tel.: 41 307-22-51
Fax:
E-mail: tpzd@onet.eu
WWW: www.tpzd.eu
Władze:

Alicja Furmanek - prezes
Karol Błaszczyk - wiceprezes


Informacje o zakresie działalności i osiągnięciach organizacji:

Działania:

 1. Wydawnictwa: opracowywanie i wydawnictwo książek dla dzieci i dorosłych z zakresu regionalizmu;
 2. Wydawanie widokówek, kartek świątecznych, kalendarzy;
 3. Tworzenie regionalnej galerii fotografii;
 4. Gromadzenie dokumentów archiwalnych dotyczących historii, ciekawych ludzi, wydarzeń, zabytków;
 5. Organizacja cyklicznych imprez środowiskowych: DALESZYCKI JARMARK NA ŚW. MICHAŁA i SASINADY;
 6. Organizowanie kwest i odnawianie zabytkowych nagrobków;
 7. Współpraca z bliźniaczym miasteczkiem Dalesice na Morawach(Czechy);
 8. Organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży (ginące rękodzieło, fotografia, film)
 9. Prowadzenie akcji charytatywnych 

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Nauka, kultura, ekologia

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • literatura, czasopisma
 • ochrona zabytków, dziedzictwo
 • animacja społeczno-kulturalna

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego