[Zaloguj]

Ochotnicza Straż Pożarna Daleszyce

POWRÓT DRUKUJ

Dane teleadresowe:

Plac Staszica
26-021 Daleszyce

Tel.: 41 30 72 088, 41 30 72 586
Fax:
E-mail:
WWW:
Władze:

 Henryk Rzadkowski - prezes

 


Informacje o zakresie działalności i osiągnięciach organizacji:

Ochotniczą Straż  Ogniową w Daleszycach utworzono w maju 1912r. przede wszystkim dla celów samoobrony przed klęską pożarów, jak również i dla tego aby w tej organizacji zespołowo można było myśleć o zrzuceniu carskiego jarzma niewoli, ponieważ rząd carski nie zabraniał odbywania zbiórek strażackich. Sprzęt będący na wyposażeniu był przechowywany w szopie na placu gminnym, aż do czasu wybudowania murowanej remizy w 1930r.

W Okresie okupacji: jakkolwiek okupant niemiecki prześladował ludność, jednak trzeba przyznać, że o organizacje strażackie dbał, to też w tym czasie starano się zdobyć wiele sprzętu strażackiego. Strażaków było 110 i dwie sekcje samarytanek. Pomiędzy nimi było 62 partyzantów, dla których posiadanie legitymacji strażackiej było zasłoną, bowiem  tych gdy nawet zatrzymano w czasie łapanek – zaraz puszczano na wolność.

Po okresie 45-lecia istnienia Ochotniczej Straży Ogniowej zmieniono nazwę na Ochotniczą Straż Pożarną w Daleszycach.

Dnia 5 maja 1957r. odbył się Akt Poświęcenia i Wręczenia Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej. Sztandar ufundowało społeczeństwo Daleszyc w dowód sympatii i wdzięczności.

W dniu 25 października 1964r. pod patronatem mgr Bąka–Dzierżyńskiego Prezesa Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach. W czasie jubileuszu dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej obrazującej powstanie tej jednostki.

W 1969r. podjęto decyzję o rozbudowie remizy strażackiej, rozbudowa trwała od 1973r. do 1978r. Uroczystego otwarcia i przekazania remizy strażackiej dokonano 22 lipca 1978r. W dniu 26 października 1978r. jednostkę OSP Daleszyce wizytowali Komendanci Wojewódzkich Straży Pożarnych makroregionu południowo-wschodniego, uczestniczący w szkoleniach kadry kierowniczej zorganizowanych w Kielcach, na czele z ówczesnym zastępcą Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk. poż. mgr Andrzejem Gatlikiem.        

22 lipca 1987r. jednostka OSP Daleszyce obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia, w czasie uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej,  a jednostkę oznaczono na sztandar Odznaką za „Zasługi dla Kielecczyzny” i złotym medalem za „Zasługi dla Pożarnictwa”.

W dniu 10 maja 1992r. jednostka OSP obchodziła 80-tą rocznicę swej działalności, z tej okazji w czasie polowej Mszy Świętej, którą odprawił i homilię wygłosił Ks. Kanonik Zdzisław Bartosz w czasie której został poświęcony odnowiony sztandar jednostki oraz zakupiony przez Samorząd Gminny samochód  gaśniczy m-ki Jelcz 004. W czasie uroczystości jednostka została odznaczona za swoją działalność „Złotym Znakiem Związku” Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W kwietniu 1995r. jednostka OSP Daleszyce została powołana do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Zarząd OSP w 2000r. podjął decyzję o rozbudowie budynku remizy  o pomieszczenia na dwa samochody bojowe, zaplecze socjalne, klatkę schodową i kotłownię olejową wraz z wykorzystaniem poddasza na cele administracyjno-socjalne.

W listopadzie 2010r. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach otrzymali jeden z najnowocześniejszych w województwie bojowych wozów gaśniczych. Wóz specjalistyczny na podwoziu "Scania" wartości kilkuset tysięcy złotych zakupiony został głównie dzięki pieniądzom z budżetu gminy Daleszyce przy wsparciu urzędu marszałkowskiego a także wielu instytucji i wielu osób prywatnych z terenu gminy Daleszyce. Wszyscy sponsorzy zostali chrzestnymi wozu bojowego.


Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się po uroczystej mszy świętej i poświęceniu wozu przez ks. kanonika Franciszka Beraka. Na uroczystość przyjechały do Daleszyc delegacje kilkunastu ochotniczych straży pożarnych. Obecny był komendant Wojewódzkiego Związku OSP poseł Mirosław Pawlak. Kluczyki do wozu przekazali komendantowi daleszyckiej OSP Henrykowi Dziurskiemu burmistrz Daleszyc Wojciech Furmanek i wicewojewoda Piotr Żołądek.  

 


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego